Odborný program

Čtvrtek 12. 4. 2018

10:30 - 18:00 Registrace
14:30 - 15:30 Kurz č. 1 - Gonioskopie
  Liehneová Ivana, Pešková Hana
 
15:45 - 16:45 Kurz č. 2 - Glaukomová papila, jak se nám zas změnila
  Kuběna Tomáš, Černošek Pavel
 
17:00 - 18:30 Kurz č. 3 - Sekundární glaukomy při uveitidách
  Heissigerová Jarmila, Brichová Michaela, Fichtl Marek, Rezková Lucie, Růžičková  Eva
   
18:45 - 20:00
Welcome party

 

 

Pátek 13. 4. 2018

07:30 - 17:00 Registrace

08:30 - 10:15

Blok I. - Setkání s odborníky nad zajímavými kazuistikami – uveitidy a glaukom

moderuje:
 
prof. MUDr. Jarmila Heissigerová, Ph.D., MBA
doc. MUDr. Eva Růžičková, CSc.
panelisté: 


 
MUDr. Michaela Brichová
MUDr. Marek Fichtl
MUDr. Lucie Rezková

 
1.
Sekundární glaukomy u uveitid
Heissigerová Jarmila
2.
Dva pacienti tři uveitidy
Brichová Michaela
3.
Sekundární glaukom u chronické přední uveitidy bez systémového onemocnění
Fichtl Marek
4.
Maskující syndrom?
Löfflerová Veronika
5.
Sekundární glaukom při virové přední uveitidě
Rezková Lucie
6.
Sekundární glaukom u Blauova syndromu
Heissigerová Jarmila

10:15 - 10:45
 
Přestávka

10:45 - 11:25
 

Slavnostní zahájení kongresu a členská schůze ČGS
MUDr. Marta Karhanová, Ph.D., FEBO

  20 let ČGS
Růžičková Eva, Liehneová Ivana, Pešková Hana, Kuběna Tomáš, Karhanová Marta
 
  Vyhlášení výroční ceny ČGS za nejlepší práci v oblasti glaukomu za rok 2017
Pešková Hana
 
  Prezentace oceněné práce
 
  Zpráva o činnosti a hospodaření ČGS
Karhanová Marta
  Vyhlášení výsledků voleb ČGS
Samková Klára
   
11:30 - 12:30
Sympozium společnosti Novartis s. r. o.

panelisté:
 
Co je vlastně optimální léčba glaukomu u pacientů s komorbiditami?
prof. MUDr. Cyril Höschl, DrSc., FRCPsych; MUDr. Ivana Liehneová, Ph.D., MUDr. Klára Marešová, Ph.D., FEBO
  Typologie osobnosti ve vztahu k adherenci a její terapeutické implikace
prof. MUDr. Cyril Höschl, DrSc., FRCPsych
  Glaukom a kvalita života
MUDr. Ivana Liehneová, Ph.D.

12:30 - 13:30
 
Přestávka - oběd

13:30 - 14:45

Blok II. - Glaukom a běžný život

moderuje:  MUDr. Klára Marešová, Ph.D., FEBO
panelisté:  
prof. MUDr. Pavel Rozsíval, CSc. FEBO
doc. MUDr. Eva Růžičková, CSc.
MUDr. Hana Pešková
MUDr. Marta Karhanová, Ph.D., FEBO

 
7.
Cvičení a glaukom
Marešová Klára
8.
Vzhůru do hlubin
Pešková Hana
9.
Freediving a glaukom - vliv nádechového potápění na nitrooční tlak
Potěšilová Pavla
10.
Alkohol a glaukom
Rozsíval Pavel
11.
Sex a glaukom
Karhanová Marta
   
14:45 - 15:15
Sympozium společnosti Santen Oy
moderátor:  prof. MUDr. Pavel Rozsíval, CSc. FEBO
  Special issues with generics in ophthalmology
Dr. Anton Hommer, Austria

15:15 - 15:45
 
Přestávka

15:45 - 17:45

Blok III. - Konzervativní léčba glaukomu

předsednictvo:


 
MUDr. Ivana Sováková
MUDr. Jana Mattová
MUDr. Jara Hornová

 
12.
Pohled do budoucnosti konzervativní léčby glaukomu
Sováková Ivana
13.
Flammerův syndrom
Pešková Hana
14.
Normotenzní glaukom – kazuistika
Eliášová Miloslava
15.
Neuroprotekce a její možnosti
Hornová Jara
16.
Těhotenství a medikamentózní léčba glaukomu
Dobroľubov Boris
17.
Glaukóm ako vedľajšia diagnóza u pacientov s inými cievnymi zmenami
Vodrážková Erika
18.
Peripapilárna retinoschíza u pacientky s primárnym glaukómom s otvoreným uhlom – kazuistika
Mattová Jana
19.
Sekundární glaukom po perforačním poranění s kovovým tělískem – kazuistika
Neugebauerová Tereza
20.
Změny očního povrchu u pacientů léčených topickými antiglaukomatiky
Fichtl Marek
21.
Jaké výhody přináší terapie antiglaukomatiky bez konzervačních látek?
Černohubá Dana
22.
Vliv chronické medikace na stabilitu slzného filmu, vliv stability slzného filmu na kvalitu obrazu, HD analýza
Nováček Ladislav
   
20:00 - 24:00
Společenský večer

 

 

Sobota 14. 4. 2018

08:00 - 12:00 Registrace
08:45 - 09:00 Náhradní členská schůze (pokud nebude řádná členská schůze usnášeníschopná)

09:00 - 10:15

Blok IV. - Chirurgická léčba glaukomu

předsednictvo: 


 
doc. MUDr. Šárka Pitrová, CSc.
MUDr. Ivana Liehneová, Ph.D.
MUDr. Klára Marešová, Ph.D., FEBO

 
23.
Cyklofotokoagulace – 30 měsíců zkušeností v Olomouci
Mlčák Petr
24.
Naše výsledky s použitím Mikropulzní cyklofotokoagulace v terapii glaukomu
Nutterová Elena
25.
Refrakční zákroky a glaukom
Skorkovská Karolína
26.
Zmeny v komorovom uhle po operácii katarakty u pacientov s akútnym glaukómom
Kutnárová Dagmar
27.
Nové trendy v chirurgii glaukomu - Hluboká sklerektomie s implantací Esnoper Clip
Baxant Alina-Dana
28.
Chirurgie úhlu přední komory
Liehneová Ivana
29.
Proces hojení - nepřítel chirurgie glaukomu
Liehneová Ivana
   
10:15 - 10:45
Sympozium společnosti Allergan CZ, s. r. o. - pozvánka
  Inovativní implantát XEN 45 – budoucnost chirurgické léčby glaukomu
Markus Lenzhofer MD, FEBO
moderátor:  doc. MUDr. Šárka Pitrová, CSc., FEBO
panelisté: 
 
Markus Lenzhofer MD, FEBO; doc. MUDr. Pavel Studený, Ph.D., MHA; MUDr. Ivana Liehneová, Ph.D.;
MUDr. Klára Marešová, Ph.D., FEBO

10:45 - 11:15
 
Přestávka

11:15 - 12:00

Rady, rady, úhrady – data a informace nejen pro glaukomovou praxi

  Karhan Jaroslav, Běhal Robert, Číšecký Michal

12:00 - 13:20

Blok V. - Diagnostika glaukomu, varia

předsednictvo: 


 
MUDr. Šárka Mohlerová
MUDr.Nora Majtánová, PhD.
MUDr. Tomáš Kuběna

 
30.
"Bežný" život pacienta s glaukómom
Horváthová Barbora
31.
Moderní zobrazovací metody u glaukomu – kasuistiky
Černošek Pavel
32.
Nepřeceňujme význam zobrazovacích metod
Bezděková Jana
33.
Atrofie terče zrakového nervu - perimetrické nálezy
Karlovská Soňa
34.
Kľúč k úspechu pri liečbe glaukómu
Majtánová Nora
35.
Glaukomová papila v zobrazení OCT angiografií
Černohubá Dana
36.
ORA 3 - naše zkušenosti s měřením u glaukomatiků v běžné praxi
Sušická Veronika
37.
Použití ORA3 v běžné ambulantní praxi
Mohlerová Šárka

 

Postery

  Možné snížení not fyzikálně
Karásek Václav

13:20

Zakončení X. kongresu ČGS


13:20 - 14:15
 
Oběd