Kurzy

Čtvrtek 12. 4. 2018
 

10.30 - 18.00 Registrace

 

Níže uvedené kurzy se objednávají v přihlášce na Glaukomový kongres 

14.30 - 15.30

Kurz č. 1 - Gonioskopie

                             Ivana Liehneová, Hana Pešková

Gonioskopie je vyšetření úhlu přední komory, prostoru ohraničeného rohovkou a duhovkou, místa kudy protéká komorová tekutina do Schlemova kanálu. Vyšetření patří mezi  základní v problematice glaukomu -  má význam  diagnostický (stanovení typu glaukomu), prognostický (zhodnocení stavu  po  nitroočních operacích, úrazech, při progresi katarakty) a  optimální orientace  v  tomto prostoru umožní kvalitně zasáhnout laserovým paprskem .
Teoretická část kurzu je doplněna obrázky komorového úhlu jak z atlasu ale i z databáze pacientů z vyšetření na fotoštěrbinové lampě. Prostor je  dán praktickému vyšetření  úhlu na štěrbinové lampě s možností  přímého zobrazení na PC.

15.45 - 16.45

Kurz č. 2 - Glaukomová papila, jak se nám zas změnila

  Tomáš Kuběna, Pavel Černošek
Tento kurz volně navazuje na kurz „Hodnocení papil zrakových nervů“ z roku 2016. V první části kurzu se budeme snažit naše posluchače seznámit z některými poznatky z embryologie, anatomie, histologie, fyziologie a jejich patologických variant. K teoretickým poznatkům budeme uvádět praktické příklady z našeho pracoviště.
Druhou část kurzu budeme věnovat glaukomovým papilám. Na několika kazuistikách bychom posluchačům rádi ukázali zajímavé nálezy z diagnostiky i sledování progrese glaukomové neuropatie. Kazuistiky budeme dokumentovat nejen standardními zobrazovacími moduly HRT a SOCT, ale také moduly, které nejsou primárně určeny k hodnocení glaukomu, ale pro klinickou praxi se ukázaly jako přínosné.

17.00 - 18.30

Kurz č. 3 - Sekundární glaukomy při uveitidách

  Eva Růžičková, Marek Fichtl, Lucie Rezková, Jarmila Heissigerová, Michaela Brichová,
Petra Svozílková, Eva Říhová

Účastníci kurzu budou seznámeni s diagnostikou a diferenciální diagnostikou nejčastějších hypertenzních uveitid, mezi které patří např. herpetické infekce, granulomatózní uveitidy, uveitidy asociované s juvenilní idiopatickou artritidou a Fuchsova heterochromní iridocyklitida. Bude kladen důraz na terapii glaukomu, a to medikamentózní i chirurgickou.

 

Cena kurzů č. 1, 2, 3
    cena za kurz č. 1, 2, 3
člen ČGS do 35 let  zdarma     
člen ČGS  100,-
nečlen  300,-

 

Storno poplatky ke kurzům

20. - 31. 3. 2018         50 %
od 1. 4. 2018            100 %