Vítáme Vás

X. KONGRES ČESKÉ GLAUKOMOVÉ SPOLEČNOSTI

        s mezinárodní účastí

12. - 14. dubna 2018

NH Collection Olomouc Congress
 


Důležitá data
přihláška k aktivní účasti     31. ledna 2018
abstrakt                              31. ledna 2018
Abstrakt musí být vložen při přihlašování aktivní účasti - bez něj není možné aktivní účast přihlásit.
 
přihláška k pasivní účasti     platba do 5. března 2018 - zvýhodněná cena  
  platba do 9. dubna 2018 - navýšená cena
  platba od 10. dubna 2018 - nejvyšší cena

Kongres České glaukomové společnosti je garantován Českou oftalmologickou společností ČLS JEP.
Je zařazen do systému celoživotního vzdělávání lékařů a je pořádán dle Stavovského předpisu č. 16 ČLK.
Bude ohodnocen kredity pro lékaře.

Akce je přístupná pouze odborné lékařské veřejnosti s výjimkou doprovodných akcí dle uveřejněných podmínek.